Van alle beschikbare data is 90% in de afgelopen twee jaar gegenereerd. Het slim gebruikmaken van data wordt gezien als een megatrend die nu en in de nabije toekomst onze manier van leven, werken en organiseren verandert. In veel steden zien we de eerste toepassingen. In ons land worden op allerlei plekken kostbare ervaringen opgedaan. Die ervaringen verdienen het om opgetild te worden, zodat we er samen van kunnen leren. Om die reden organiseren wij op donderdag 1 december 2016 het Overheid 360° Seminar “Datagestuurd werken in publieke organisaties”.

“De big data hype is voorbij, nu de uitdaging om resultaat te kunnen boeken”

Door het bijwonen van dit seminar krijgt u antwoorden op de volgende vragen:
  • Wat betekent het toepassen van data-science voor professionals, beleidsafdelingen, het bestuur en de afdelingen onderzoek en ICT?
  • Wat zijn de belangrijke aandachtpunten als het gaat om privacy, dataveiligheid en ethiek?
  • Welke voorbeelden kan ik gebruiken om in mijn omgeving de impact maar ook de mogelijkheden van datagedreven werken inzichtelijk te maken?
  • Welke lessen kan ik toepassen in mijn eigen werkpraktijk?    
 
Reden van dit congres
Van alle beschikbare data is 90% in de afgelopen twee jaar gegenereerd. Het slim gebruikmaken van data wordt gezien als een megatrend die nu en in de nabije toekomst onze manier van leven, werken en organiseren verandert. In veel steden zien we de eerste toepassingen en worden kostbare ervaringen opgedaan. Die ervaringen verdienen het om opgetild te worden, zodat we er samen van kunnen leren. Om die reden organiseren wij op donderdag 1 december 2016 het Overheid 360° Seminar “Datagestuurd werken in publieke organisaties”.
 
Zowel een technisch als veranderkundig vraagstuk
Veel publieke organisaties zijn aan het experimenteren met het toepassen van datascience. Of het nu gaat om de zorg, veiligheid, mobiliteit of stedelijk beheer, overal zien we de eerste resultaten. Ook bouwen publieke organisaties datascience competenties op. De belastingdienst en de politie hebben inmiddels eigen Intelligence centers en ook een stad als Utrecht heeft eigen datascientists.


Nu de eerste stappen zijn gezet met het toepassen van data science worden nieuwe vragen manifest. Meer en meer wordt duidelijk dat de toepassing van datagedreven werken, disruptieve effecten heeft op de organisatie van overheden. Het tactisch beleid vermindert en de rol van de traditionele onderzoeks- en ICT afdeling wordt een andere. Het toepassen van data science is net zo goed een veranderkundig als een technisch vraagstuk. Ook roept het toepassen van data science ethische en wettelijke vragen op. Wat mag er wel en niet volgens de wet maar ook; wat is wel en niet wenselijk?
 
Belangrijke software
Je kunt als deelnemer kennismaken met belangrijke software leveranciers. Deze hebben we verbonden aan het congres omdat veel organisaties keuzes willen maken op dit terrein en zo op één dag een breed aanbod kunnen beoordelen.
 
Overheid 360°
Dit congres maakt onderdeel uit van de Overheid 360° reeks. Een jaarkalender vol leerervaringen over de veranderende overheid in Nederland. Ons doel is dat je na deze dag met een aantal concrete ideeën naar huis gaat, die je kunt gaan toepassen. En dat je nieuwe mensen ontmoet met dezelfde overtuiging: data science gaat de publieke sector helpen om beter te werken en er zijn belangrijke uitdagingen om dit ook echt te realiseren.