Robbert Meijers

Strategisch adviseur bedrijfsvoering Gemeente Utrecht & Initiator van de Utrechtse Masterclass

Robbert Meijers

Strategisch adviseur bedrijfsvoering Gemeente Utrecht & Initiator van de Utrechtse Masterclass

Biography

Robbert, als strategisch adviseur bedrijfsvoering is gespecialiseerd in informatiemanagement waarbij hij is nauwe samenspraak met de CIO de stip op de horizon prikt op informatiemanagement gebied voor Gemeente Utrecht. Zijn passie zit vooral in het herkennen van kansen en mogelijkheden die geschapen worden door disruptieve technologieën. Hij vertaalt dit in een strategische propositie maar borgt via een eigen ontwikkelde innovatieve leergang van 6 masterclasses dat het top management van de Gemeente Utrecht klaarstoomt voor de toekomst. Hierbij spelen de elementen inspiratie op de inhoud (wat) als aanleren van een passende methodologie (designtheorie aanpak: hoe). Een verkenner en verbinder in hart en nieren.

Zijn focus en expertise liggen specifiek bij het sociale domein (decentralisaties), informatiebeheer (vervangingsbesluit) en het ontwikkelen van sourcingstrategieën en gemeente / overheid overstijgende samenwerkingsconstructies. Hij combineert de landelijke ontwikkelingen met de eigen gestelde ambities van gemeente Utrecht in verschillende netwerken (G4, G32, VNG, KING).

All session by Robbert Meijers