Tafelgesprek over jouw context en uitdagingen

01 dec 2016
10:15 - 10:35
Progress

Tafelgesprek over jouw context en uitdagingen

Aan de hand van een korte self-assesment krijg je een beeld waar jouw organisatie staat op het terrein van data gedreven sturen. Hierover gaan we kort in gesprek en trekken enkele conclusies in de shout-box.