Praktijkcase: Veiligheid: grip op risico’s

01 dec 2016
13:30 - 14:15
Quest

Praktijkcase: Veiligheid: grip op risico’s

De Veiligheidsregio Utrecht heeft als ambitie om de beschikbare data maximaal te gebruiken voor het vergroten van de veiligheid. Het voorspellen van risicovolle situaties, risico gestuurde preventie en het dynamische dekkingsplan zijn onderdelen van deze strategie. Ook had de VRU als een van de eerste organisaties een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC). Wat zijn de uitkomsten van de eerste analyses en hoe zullen die het werk van de VRU gaan veranderen?