Ethische en maatschappelijke vragen rondom de toepassing van data science

01 dec 2016
11:55 - 12:15
Progress

Ethische en maatschappelijke vragen rondom de toepassing van data science

Het is volgens de Mirko van de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht opvallend hoe weinig maatschappelijk en politiek debat er is over het toepassen van data. Zowel politiek als burgers lijken achter de feiten aan te lopen. Meer discussie tussen managers, politici en burgers is nodig om verantwoorde keuzes te maken. Welke handreikingen kan de Utrecht Data School hiervoor doen?