“DATAGESTUURD WERKEN IN PUBLIEKE ORGANISATIES”

OVERHEID 360° SEMINAR

1 DECEMBER 2016

/ JAARBEURS /

UTRECHT

OPTILLEN VAN ERVARINGEN

Van alle beschikbare data is 90% in de afgelopen twee jaar gegenereerd. Het slim gebruikmaken van data wordt gezien als een megatrend die nu en in de nabije toekomst onze manier van leven, werken en organiseren verandert. In veel steden zien we de eerste toepassingen. In ons land worden op allerlei plekken kostbare ervaringen opgedaan. Die ervaringen verdienen het om opgetild te worden, zodat we er samen van kunnen leren. Om die reden organiseren wij op donderdag 1 december 2016 het Overheid 360° Seminar “Datagestuurd werken in publieke organisaties”.

AAN TAFEL

Ons doel is enerzijds dat je na deze dag met een aantal concrete ideeën naar huis gaat. Daarom organiseren we workshops die gaan over de praktijk. Anderzijds beloven we je dat je nieuwe mensen ontmoet met dezelfde overtuiging. Daarom zult je tijdens het seminar regelmatig aan tafel zitten met een groep voor jou interessante collega’s. De tafelgesprekken worden begeleid door één van onze experts. – Met hen ga je in discussie over de juiste en praktische toepassing van de geboden informatie en voorbeelden.

VOOR WIE?

Het Overheid 360° Seminar wordt georganiseerd voor directeuren, afdelingshoofden, programmamanagers, informatiemanagers, beleidsmedewerkers, hoofd I&A, hoofd ICT, I&A coördinatoren en teamleiders bij lokale overheden. Tot 1 november geldt het early bird tarief van €149. Vanaf 1 november bedragen de kosten €199 per ticket. Met uw ticket heeft u toegang tot het inhoudelijke programma, de volledig verzorgde lunch én de afsluitende netwerkborrel.

Sprekers

Programma

Day 1
01 dec 2016

ONTVANGST & KENNISMAKING MET TAFELGENOTEN

Vanaf 9:30 uur ontvangen wij u met een kopje koffie of thee en stellen wij u voor aan uw tafelgenoten. Tijdens het seminar wordt nu namelijk actief gekoppeld aan voor...
Lees verder

Dagintroductie: data science, de hype voorbij

Er wordt volop geëxperimenteerd met het toepassen van data science in de publieke sector. Wat zijn de next step uitdagingen? Toelichting op het programma en hoe we aan deze uitdagingen...
Lees verder
Jaring Hiemstra

Tafelgesprek over jouw context en uitdagingen

Aan de hand van een korte self-assesment krijg je een beeld waar jouw organisatie staat op het terrein van data gedreven sturen. Hierover gaan we kort in gesprek en trekken...
Lees verder

Data, de olie die organisaties verandert

Het toepassen van data science is niet alleen een technologische verandering. Het verandert de manier waarop organisaties werken. Arent neemt ons mee in voorbeelden uit de publieke en private sector...
Lees verder
Arent van ’t Spijker

Het Nederlandse Data Science Landschap: hoe staan we ervoor?

‘Er wordt volop geëxperimenteerd’, zo kwalificeert KING de huidige situatie in Gemeenten. KING houdt de ontwikkelingen in het land bij en beschikt over een lange lijst van data initiatieven. Op...
Lees verder
Eric de Kruik
11:15 - 11:35

Pauze

Utrechtse Data agenda: lessen van drie jaar data gestuurd werken

De gemeente Utrecht heeft als een van de eerste steden in Nederland fors geïnvesteerd in data gestuurd werken. Op orde brengen van basisregistraties, ICT voorzieningen en bewustwording van het management...
Lees verder
Martin Jansen

Ethische en maatschappelijke vragen rondom de toepassing van data science

Het is volgens de Mirko van de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht opvallend hoe weinig maatschappelijk en politiek debat er is over het toepassen van data. Zowel politiek...
Lees verder
Mirko Schaefer

Wrap-up aan jouw tafel

Wat zijn de belangrijkste lessen die jij haalt uit de verschillende presentaties? Beantwoorden die aan jouw leervragen? En welke keuzes zou je moeten maken in de aangeboden masterclasses en sessies...
Lees verder
12:30 - 13:30

LUNCH

Praktijkcase: Veiligheid: grip op risico’s

De Veiligheidsregio Utrecht heeft als ambitie om de beschikbare data maximaal te gebruiken voor het vergroten van de veiligheid. Het voorspellen van risicovolle situaties, risico gestuurde preventie en het dynamische...
Lees verder
Anton Kuijer
Richtsje Samplonius

Masterclass: Data Science

Maak in 45 minuten kennis met de meest voorkomende data science technieken. Wat zijn veel voorkomende analysetechnieken en welke software wordt daarvoor gebruikt. Energieke masterclass met vele voorbeelden uit de...
Lees verder
Timo Nijhof
Tim Paauw

Masterclass: Big data-projecten en grondrechten

Joost Gerritsen is advocaat privacyrecht, gespecialiseerd in opkomende technologieën en big data (https://www.legalbeetle.com/). Big data-analyses bieden veel inzicht. Decentrale overheden doen hier hun voordeel mee. Zo kunnen big data-toepassing helpen...
Lees verder
Joost Gerritsen
14:15 - 14:30

Pauze

Masterclass: De nieuwe Europese Privacy verordening

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Deze Verordening vervangt de EU-privacyrichtlijn. Ook de Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de...
Lees verder
Femke Salverda

Anders Kijken: Op weg naar datagestuurde gemeentelijk beleid

De participatiemaatschappij vraagt betrokkenheid en inzet van burgers. ‘Waar’ is belangrijk, of het nu gaat om een boodschapje doen voor de buurvrouw of meldingen over de openbare ruimte. Parallel daaraan...
Lees verder
Rien Stor
15:00 - 15:15

Pauze

Praktijkcase: Innoveren met Informatie; de disruptieve gemeente klaar voor de toekomst?

Alle directeuren (# 40)in Utrecht nemen dit jaar deel aan het traject ‘Innovatie met Informatie’. Dit traject bestaat uit zes masterclasses, bioscoopsessie, inloopbijeenkomsten voor medewerkers en het werken aan concrete...
Lees verder
Pieter in ’t Hout
Robbert Meijers

Praktijkcase: Het geheim van ’s-Hertogenbosch

Echt datagedreven sturen vraagt om veranderingen op allerlei terreinen. Den Bosch is op vele fronten bezig. Wat is de aanpak van de gemeente?
Raymond Alexander

Masterclass: Datagedreven werken als veranderopgave

Het is niet zozeer een technische opgave maar eerder een veranderkundig vraagstuk. Wat weten we van (mis) lukte data gedreven veranderingen? In deze workshop pakken we ook door op de...
Lees verder
Sebastiaan van den Bogaard
Pol van Tuijl

Wrap-up aan jouw tafel

Aan het einde van de dag komen we weer terug aan de tafel waar we de dag zijn begonnen. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij vandaag hebt geleerd? Beantwoorden...
Lees verder

Gold Sponsor